Copyright
Sitemap
Contact

van der Heem & Bloemsma documentatiecentrum
Het centrum wil via publicaties en via haar eigen website het Industrieel erfgoed van dit bekende Nederlandse bedrijf uit de eerste helft van de twintigste eeuw toegankelijk blijven houden voor een zo breed mogelijke groep liefhebbers, oud medewerkers en andere belangstellende. Het centrum wil voorkomen dat materiaal verloren gaat.

Het documentatie centrum wil dit bereiken door o.a. het tonen van foto's, afbeeldingen, tekeningen, schema's, documenten, gebruiksaanwijzingen, reclame materiaal, foto, film en andere uitingen, krantenartikelen, folders en schema's enz. handelende over het bedrijf en over door haar geproduceerde apparaten.

Gebruik van materiaal toegestaan met bronvermelding en vermelding van de websitenaam.

van der Heem & Bloemsma documentatiecentrum Wassenaar in The Netherlands
(+31) 070 5111238


vdheem@planet.nl


www.vanderheem.com
www.aetherkruiser.nl
www.erres.eu